Thông tin từ phòng Bảo vệ Người tiêu dùng (thuộc Cục quản lí cạnh tranh - Bộ Công thương) cho biết, Yamaha Việt Nam...