Y Kiêm Êban đã bế bé gái lên giường rồi khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.