Xe đang xuống dốc bị chết máy, lái xe cần làm gì để đảm bảo an toàn cho người trên xe và các phương tiện khác?