xuống cấp

Đang tháo dỡ nhà thờ Bùi Chu

Đang tháo dỡ nhà thờ Bùi Chu

Mái và sàn đá hoa của nhà thờ Bùi Chu đang được tháo dỡ. Câu chuyện ồn ào hơn một năm qua về ngôi thánh đường...