Hầu hết các nước đều yêu cầu khoảng cách giữa các trại chăn nuôi phải cách nhau vài kilomet, trong khi...