Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện ở khu vực cảng biển Vũng Áng. Hiện tượng này kéo dài khoảng 20 phút.