Số người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bị xem là tâm dịch, giảm...