Nhiều người cho rằng những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt cô Thu Sao là không thể nào xóa nhòa.