Tôi đi chợ về đến cổng, sững người khi nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ chồng và anh. Mọi thứ với tôi đều...