Xiaomi Mi 8 có thiết kế cùng nhiều tính năng học hỏi từ iPhone X của Apple. Máy đã được xách tay về Việt...