Xe chuyên dụng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ, quá tải. Từ tàu thuỷ, tàu hoả, cho đến những...