xe công

Trách nhiệm với tài sản của dân

Trách nhiệm với tài sản của dân

Mấy ngày qua, dư luận xã hội lại thêm một lần ầm ào về việc cán bộ sử dụng xe công đến dự đám giỗ ở nhà...