David Beckham bày tỏ tình yêu dành cho vợ bằng cách xăm chữ Victoria, nhưng không ngờ bị sai chính tả vì tên...