Từ xa xưa, người ta tin rằng, những cao tăng Phật giáo sẽ tích lũy được một dạng vật chất trong cơ thể...