Mang thân phận của một kỹ nữ nên những cô gái này thường không có được cuộc sống bình yên khi về già.