Tổng thống Trump nhận định với Washington Examiner rằng ông có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020...