Nguyễn Danh Dũng - đạo diễn 'Về nhà đi con' - và êkíp dự đoán phim sẽ thu hút khán giả nhưng những gì 85 tập phim...