Tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định, Việt Nam vượt trội Thái Lan về chiến thuật và tinh thần thi đấu.