Khi hướng giao thông phía trước đang bị ùn tắc thì người điều khiển phương tiện không được vượt đèn xanh để...