vượt biên trái phép

Đắk Lắk: Vỡ mộng đi Tây…

Đắk Lắk: Vỡ mộng đi Tây…

Tin vào lời hứa đưa ra nước ngoài làm việc và rồi sẽ có cuộc sống giàu sang, nhiều người nhẹ dạ cả tin ở xã...