Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, phải viết kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân khi để...