Vườn Quốc gia Yok Đôn

Xâu xé Vườn Quốc gia Yok Đôn

Xâu xé Vườn Quốc gia Yok Đôn

Với tài nguyên phong phú, nhiều loại gỗ quý hiếm, Vườn Quốc gia Yok Đôn luôn là "miếng mồi ngon" của lâm tặc. Từ...