vùng sâu

Tây Nguyên vượt ‘bão’ Covid-19

Tây Nguyên vượt ‘bão’ Covid-19

Địa bàn Tây Nguyên rộng lớn, dân số đông, là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số. Trong công tác tuyên truyền...