Trong một phiên tòa kỳ quặc được tổ chức qua Zoom, một bác sĩ giải phẫu đã cầm dao mổ hầu tòa vì vi phạm luật...