Là một vị vua có tinh thần yêu nước, vua Hàm Nghi (1871 - 1943) đã phải sống phần lớn cuộc đời mình trong hoàn cảnh...