Quang 'Rambo' là một 'anh đại' trong giới giang hồ, cũng là một nhân vật tiếng tăm trên MXH, sở hữu trang cá nhân hơn 135...