Để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, ông Vũ Văn Đại, Giám đốc Cty Cà phê Ia Sao 2 thuộc Tổng Cty Cà phê Việt Nam...