Xuống tay đâm chết cặp vợ chồng hàng xóm bằng hàng chục nhát dao, nhưng tại tòa Vũ Tiến Long ở Thanh Hóa không tỏ ra...