Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa bắt khẩn cấp ông Vũ Bình Giang, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu...