voi rừng

Truy tìm voi rừng dính bẫy thú

Truy tìm voi rừng dính bẫy thú

Một người dân đi rừng phát hiện chú voi rừng bị dính bẫy, 1 chân đã hoại tử nên báo cho cơ quan chức...