voi rừng

Đắk Lắk: Mùa xua đuổi voi rừng

Đắk Lắk: Mùa xua đuổi voi rừng

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 45 cá thể voi nhà, tập trung...