voi đắk lắk

Đàn voi nhà Tây Nguyên kêu cứu

Đàn voi nhà Tây Nguyên kêu cứu

Những con voi nhà Tây Nguyên hàng ngày vẫn oằn lưng chở khách khiến sức khỏe ngày một suy giảm, hơn 30 năm qua không...
Gánh nặng vì voi ở Buôn Đôn

Gánh nặng vì voi ở Buôn Đôn

Từ khi người Tây Nguyên có nghề săn và thuần dưỡng voi, con voi luôn là một biểu tượng tự hào, quyền lực và giàu...