Trong lúc vợ đang làm việc với CSGT giải quyết vi phạm về hành vi tham gia giao thông chở chở theo 3 người không đội...