Liên quan đến vụ tham ô 524 triệu đồng tiền ngân sách tại huyện Đức Cơ (Gia Lai), ngày 21/4, nguồn tin của Tiền phong...