Yến Xuân, phi công Diệu Thúy, MC Đặng Quỳnh Chi cùng cho rằng hành động đánh vợ của 'võ sư' Xuân Vinh là không thể...