Ngày 19.5, tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng...