Người dân phát hiện người chồng đã tử vong tại nhà riêng với vết cắt trên cổ còn người vợ được phát hiện...