Hãng Reuters đưa tin Vingroup cân nhắc bán cổ phần chi phối hệ thống Vinschool và Vinmec. Đại diện Vingroup bác bỏ thông...