Vinmart

VinMart sẽ đổi tên thành WinMart

VinMart sẽ đổi tên thành WinMart

Sau hơn một năm tiếp quản, Masan sẽ đổi tên VinMart và chuỗi VinMart+ thành WinMart trong năm nay, theo điều khoản chuyển...