Dự án sản xuất hộp đựng thực phẩm, đĩa, khay... bằng lá chuối ép bị nghi ngờ dùng ảnh đã qua xử lý kỹ thuật...