Vietjet

Vietjet lỗ hơn 900 tỷ đồng

Vietjet lỗ hơn 900 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, Vietjet Air ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm gần 925 tỷ đồng - vẫn thấp hơn dự kiến của hãng bay