Được hứa trả số tiền 3 - 5 triệu đồng, bị can Cường đã đồng ý cho trai lạ đưa bạn gái ra ngoài nói chuyện.