Tưởng là viêm xoang khi bị mắt đỏ, mũi sưng nhưng người đàn ông Philippines uống thuốc không khỏi và mặt ngày càng...