ven biển

Cảnh giác trước bão số 10

Cảnh giác trước bão số 10

Mặc dù bão số 10 được dự báo suy yếu khi đổ bộ vào đất liền, nhưng tại các tỉnh ven biển như Quảng Ngãi, Bình...