Khi về chơi nhà bạn gái, không ngần ngại xắn tay vào đun nước làm gà, Phan Mạnh Quỳnh được khen là trai đảm.