Ở tập 75 của Về Nhà Đi Con, Nhã đã chứng minh mình không nói suông, bắt đầu ra đòn khiến Vũ ''lên bờ xuống...