Sau khi kết quả bóc thăm chia bảng được công bố, truyền thông Thái Lan tiếp tục đăng tải bài viết nhận định cơ...