Chỉ vì tin lời quảng cáo trên mạng, người đàn ông ở Đắk Lắk đã lĩnh phải 'quả đắng' khi người sưng phù, da...