Hàng chục người dân đứng ngồi không yên, nguy cơ trắng tay vì công ty nông sản không chịu trả tiền theo cam kết.