Vàng

Tuần suy yếu của giá vàng

Tuần suy yếu của giá vàng

Trái với dự báo của hầu hết chuyên gia, vàng đã trải qua tuần giao dịch với tâm lý suy yếu. Trong khi thế giới giảm...