vàng tặc

Vàng tặc hoành hành tại Kon Tum

Vàng tặc hoành hành tại Kon Tum

Tình trạng khai thác vàng trái phép là vấn nạn của huyện Đắk Glei, sau một thời gian lắng xuống nay lại đang tiếp...